Proiecte de investitii

banner_site_proiecte_de investtii

proiect

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Titlul proiectului

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate  de Uniunea Europeana, va invitam sa  vizitati www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.  

Investitii pentru viitorul dumneavoastra.

Programul Operational Sectorial, Cresterea Competivitatii Economice ( POS CCE, Axa 3).

Proiect SMIS 47058 „Implementarea unei solutii informatice on-line pentru dezvoltarea afacerii in cadrul SC R&M Audit SRL” – Contract 1407/ 332/ 20.12.2013.

1)      Detalii despre proiect

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 118.113,23 lei (osutaoptsprezemiiosutatreisprezeleisidouazecisitreide bani), lei din care:

Valoare totală eligibilă în sumă de 91.242,61 lei (nouazecisiunumiidouasutepatruzecisidoileisisaizecisiunubani)

Valoare neeligibilă în sumă de  26.870,62 lei (douazecisisasemiioptsutesaptezecileisisaizecisidoidebani), din care TVA  21.898,22 lei (douazecisiunumiioptsutenouzecisioptleisidouazecisidoibani conform datelor din tabelul nr.1

Tabel nr.1

Valoarea totală a Proiectului (lei) Valoarea totală eligibilă a Proiectului (lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din acordata din FEDR (lei) Valoarea eligibilă nerambursabilăacordata din bugetul naţional (lei) Valoarea eligibilă maxima nerambursabilă acordata din fonduri publice (lei) Co-finanţareaeligibilă a Beneficiarului (lei) Valoarea ne-eligibilăa Proiectului (lei), inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului
1 = 2 +7 2 = 5+6 3 4 5= 3 + 4 6 7
118.113,23 91.242,61 46.943,46 9.820,09 56.763,55 34.479,06 26.870,62

 

2)      Obiectiv general: Cresterea productivitatii, competitivitatii si a calitatii firmei R&M Audit SRL

Acest proiect are ca obiectiv general creşterea productivităţii şi a competitivităţii firmei R&M Audit SRL. Acest obiectiv general va fi atins prin realizarea unei solutii informatice on-line tip B2B care va determina cresterea numarului de clienti ai firmei si imbunatatirea serviciilor fata de cei existenti.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

Obiective specifice :

  • cresterea cifrei de afaceri din aport de noi clienti ;
  • scaderea costurilor prin eficientizarea proceselor;
  • reducerea timpului de operare ;

Prin proiectul propus de societate se va contribui la realizarea obiectivului Operatiunii 3.3.2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri, respectiv lacoptimizarea afacerilor companiei utilizand mijloace specifice TIC.