Din 7 mai- bacsisul este reglementat

Ordonanta de Urgenta 8/2015 defineste bacsisul si anume orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici, precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar. Bacsisul va trebui marcat pe un bon fiscal distinct, operatorii economici stabilind prin regulament de ordine interioara daca veniturile respective raman la dispozitia lor sau se distribuie salariatilor.
Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la "alte venituri", iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, conform reglementarilor contabile aplicabile.

In fiecare zi, la ora inceperii programului de lucru, sumele de bani detinute de personalul operatorului economic trebuie inregistrate intr-un registru de bani personali, modelul, continutul registrului de bani personali, precum si procedura de inregistrare a acestuia la organul fiscal urmand a se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice pana la 17 mai.
Atunci cand se afla in incinta unitatii de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in care isi desfasoara activitatea, in timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat sa prezinte sumele de bani detinute, la solicitarea organelor de control.

Vor constitui sume nejustificate cele pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacsisurilor incasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenta pana la pretul de vanzare a bunului sau tarifului cu o valoare inferioara.