Legea ,,Business Angels”

Legea 120/2015 - Legea  ,,Business Angels”,  privind stimularea investitorilor individuali-business angels, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.382 din 2 iunie 2015,  are ca scop încurajarea investițiilor în rândul persoanelor fizice, prevăzând beneficiile fiscale ce decurg ca urmare a dobândirii de părți sociale în microîntreprinderi și întreprinzători mici. Principalele beneficii sunt: scutirea de la plată impozitului pe dividende în primii 3 ani și scutirea plătii impozitului pe profit pentru câștigul ce rezultă din transfer părților sociale după o perioadă de cel puțin 3 ani. 

Societățile în care se dorește investiția trebuie să fie constituite că societăți cu răspundere limitată, să fie întreprinderi autonome și să nu se afle în incapacitate de plată, în stare de insolvență sau faliment și să nu fie deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societății. Totodată, nu intră sub incidență legii societățile care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: bancar, activități din domeniul financiar, tranzacții imobiliare, închirieri active imobiliare, intermedieri în doemniul imobilar, dezvoltare imobiliară, jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de oțel, cărbune, armament muniție, explozibil, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefinate și psihotrope.

Principalele condițiile pe care investitorii trebuie să le respecte cumulativ pentru a primi beneficiile fiscale sunt: trebuie să fie o persoană din afară societății, dobândind calitatea de asociat în urmă investiției, sumă investită să fie cuprinsă între 3.000 și 200.000 de euro, în urmă investiției nu va deține mai mult de 49% din totalul părților sociale și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

Foarte important de reținut este faptul că intrainarea păștilor sociale într-o perioadă mai scurtă de 3 ani, duce la anularea beneficiilor, incluzând plată impozitului pe dividende primite.

Prevederile prezentei legi se vor aplica de la 17.07.2015 .