Consultanta in implementarea Proiectelor Europene

Consultanta in implementarea Proiectelor Europene

Consultanta in implementarea Proiectelor Europene

Consultanta in implementarea proiectelor europene presupune realizarea acelor activitati in legatura cu managementul proiectului in vederea atingerii obiectivelor generale si specifice asumate prin contract in vederea implementarii cu succes a acestora si presupune:

  • Asistarea echipei de proiect desemnate de catre societate prin participarea impreuna cu expertii la implementarea tuturor activitatilor din proiect;
  • Planificarea proiectului (pe baza unei ierarhii de obligatii contractuale), pe baza identificarii datelor de transmitere si a livrabilelor;
  • Urmarirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificarii acestuia;
  • Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii proiectului cu respectarea si incadrarea in bugetul proiectului;
  • Corectarea/Optimizarea activitatilor, precum si monitorizarea tuturor subcontractorilor implicati in proiect si urmarirea rapoartelor de activitate;
  • Asigurarea controlului schimbarilor aprobate in proiect, precum si monitorizarea riscurilor in scopul diminuarii abaterilor posibile;
  • Asistenta in elaborarea documentatiei de implementare a proiectului conform cerintelor contractului de finantare;
  • Redactarea cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ;
  • Mentinerea permanenta a legaturii cu finantatorul sau reprezentantul acestuia si urmarirea tuturor modificarilor aparute, inclusiv intarzieri in derularea proiectului;
  • Diseminarea informatiilor necesare tuturor celor implicati în proiect si informarea imediata in cazul depistarii unor cheltuieli neeligibile sau depasiri ale liniilor bugetare.

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de consultanta in implementarea proiectelor europene.