Expertiza Contabila a Proiectelor Europene

banner_site_expertiza contabila a pr europene

Expertiza Contabila a Proiectelor Europene are un rol extrem de important atat in acordarea, cat si in recuperarea prefinantarii proiectelor. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si rambursarea finala, iar un expert contabil finalizeaza munca ce revine contabilului si a responsabilului financiar prin revizuirea inregistrarilor contabile ale proiectului.

In cadrul Proiectelor Europene, functia Expertului Contabil poate fi ocupata de orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, respectiv Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul respectiv.

Expertul contabil elaboreaza procedurile financiar-contabile specifice, respectiv:

  • Expertul contabil indruma si consiliaza beneficiarul privind: tinerea evidentei contabile analitice a Proiectului, utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, inclusiv in cadrul parteneriatului, in conformitate cu dispozitiile legale;
  • Expertul contabil va semna si data documentele contabile suport aferente operatiunilor din cadrul proiectului in conditiile legii;
  • Expertii contabili vor elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional Nr. 22. Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – ghid de aplicare, emis de CECCAR editia a III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si vor semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala;
  • Fiecare cerere de rambursare intermediara sau finala transmisa de catre Achizitor va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a expertului contabil din care sa rezulte ca are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR;

Expertii R&M Audit Contabilitate efectueaza si conduc multiple misiuni de consultant in managementul proiectelor europene, responsabil financiar, contabilitate si salarizare a proiectelor europene, expert contabil in cadrul proiectelor europene, precum si de auditare a acestora. De asemenea, manualul de politici si proceduri contabile aferent proiectelor europene reprezinta o cerinta obligatorie, iar experienta noastra in cadrul proiectelor europene (consultant implementare, responsabil financiar, contabil, expert contabil sau auditor) ne permite sa cunoastem toate aspectele relevante necesare unor implementari cu succes din punct de vedere financiar-contabil.

Cere aici o oferta personalizata de audit proiecte europene.