Raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2015

Raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2015 a fost modificat fata de perioadele anteriore, astfel incat mai multe societati sunt obligate sa depuna situatiile financiare semestriale pana la 17 august 2015.

Companiile care sunt obligate sa intocmeasca situatiile financiare la 30 iunie Raportarea financiar-contabila la 30 iunie 20152015 sunt:

  • Companiile care au avut o cifra de afaceri de cel putin 220.000 lei in anul anterior;
  • Companiile ce raporteaza situatiile financiare conform Standardelor Internationale de Contabilitate;
  • Companiile care au un alt exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

 

Ce companii sunt scutite de la raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2015?

  • Companiile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2015 sau au fost infiintate in 2015;
  • Companiile care se afla in curs de lichidare sau in inactivitate temporala pe toata durata primului semestru din 2015.