Decizia Casei Nationale de Pensii Publice privind tarifele percepute pentru efectuarea unor operatiuni

Documentul precizeaza tarifele percepute de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de casele teritoriale pentru operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor sau a altor drepturi de asigurari sociale:

a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii- 15 lei;
b) eliberarea, a cererea asiguratilor, a adeverintelor care atesta calitatea, venitul asigurat si/sau stagiul de cotizare realizat, de la a doua solicitare din cursul unui an calendaristic - 15 lei;
c) eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti - 17 lei

Decizia stabileste, de asemenea, ca pentru retinerile din pensii, efectuate de catre casele teritoriale de pensii in calitate de tert poprit, se percepe uncomision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul retinerii.