Normele metodologice în domeniul impozitului pe construcţii- în dezbatere publică

Normele vizează clarificarea modului de determinare a bazei impozabile pentru impozitul pe construcţii. Astfel, construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu cuprind și imobilizările corporale în curs de execuţie, valoarea construcţiilor existente la data de 31 decembrie a anului anterior incluzând  valoarea construcţiilor evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în conturi de stocuri pentru care nu se datorează impozit pe clădiri.
Potrivit normelor, din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, însă se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, fără a se lua în considerare valoarea impozabilă care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri.
Pentru informații complete, o evaluarea a impactului măsurilor asupra firmei dvs. si optimizarea impozitelor pe care le plătiți, va rugam contactați-ne.