Declaratii fiscale cu termen de depunere 25.11.2013

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii octombrie
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii octombrie
- Decontul de TVA, cu termen lunar, pentru obligaţiile din luna octombrie
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna octombrie, formular 390 VIES. - Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna octombrie de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.
- Decontul special de TVA,- trebuie depus de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi/de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA- trebuie depusa de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului, de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, plus alte cazuri- va rugam contactati-ne pentru detalii suplimentare
- Declaraţia privind TVA datorată de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare- trebuie depusa de persoanele impozabile care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna, care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în octombrie.
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat din luna octombrie