Modificarea Codului Fiscal- cele mai importante prevederi privind impozitul pe profit dupa 1 ianuarie 2014

Anumite venituri specifice societăţilor de tip holding nu se impoziteaza: veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau străină, precum si cele provenite  din lichidarea unei alte persoane juridice române / străine; dividendele primite de la o persoană juridică străină dintr-un stat terţ (non-UE), în anumite condiţii devin neimpozabile.

Noile reglementari prevad posibilitatea  de  a  alege  un  an fiscal diferit de anul calendaristic: astfel, contribuabilii care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal să corespundă celui financiar.

De asemenea, pentru dividendele primite din alte state membre UE condiţia de deţinere este redusă la 1 an (de la 2 ani, cât era până în prezent).

Se introduce posibilitatea de a reporta şi recupera pe o perioadă de 7 ani cheltuielile de sponsorizare care nu pot fi deduse din impozitul pe profit din anul în care au fost înregistrate.

Pentru alte prevederi si detalii privind modificarile Codului Fiscal privind impozitul pe profit va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro