Declaratii si plati (dupa caz) cu termen vineri, 25 octombrie inclusiv

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013
-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013
- Decontul de TVA, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013
- Decontul special de TVA: trebuie depus de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă/achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi / de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor din luna septembrie 2013,
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor din luna septembrie 2013 efectuate de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestrială.
- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare: trebuie depusa de persoanele impozabile înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul, care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna septembrie sau trimestrul III 2013.
- Declaraţia privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor,cu termen trimestrial: trebuie completata de persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2013
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA: trebuie depusa de către persoanele impozabile, pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.