In atentia companiilor care au de încasat sume autorizate la plată aferente cererilor de rambursare pe fondurile europene

A fost publicat in MO Ordinul ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Actul normativ reglementează  atribuţiile fiecărei autorităţi competente implicate în acordarea înlesnirilor la plată, informaţiile care trebuie inscrise în cerere, documentele care trebuie să însoţească cererea, procedura prin care sumele amânate la plată se achită din sumele plătite de autorităţile de management, procedura de constatare a suspendării executării silite a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autorităţile de management o cerere de rambursare etc

Potrivit prevederilor actului normativ ,contribuabilii care au de încasat sume exigibile pot beneficia de înlesnirea la plata obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de ANAF sau altor sume datorate la buget. Organul fiscal competent poate acorda o serie de înlesniri la plată:

a. amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale sau accesorii, daca solicitantul are de încasat sume exigibile de la autorităţile competente în gestionarea fondurilor europene

b. anularea obligaţiilor fiscale accesorii, daca solicitantul a renunţat la dreptul de a percepe/încasa dobânzi/penalităţi etc aferente creanţelor de încasat de la autorităţi

c. scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă conform contractului de finanţare şi data efectuării plăţii, in anumite condiţii.

d. amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii.

Amânarile la plată se acordă în limita sumei de încasat şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

Pentru a vedea daca va incadrati in conditiile de acordare a amanarii la plata sau daca sunteti eligibili pentru scutiri la plata, precum si pentru estimarea sumelor si realizarea documentatiei necesare, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro