Firmele cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei trebuie sa publice în MO un anunţ privind depunerea situaţiilor financiare anuale

Consiliul de administraţie sau directoratul sunt obligate să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului de Finanţe, în format hârtie şi în format electronic sau doar în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

Consiliul de administraţie sau directoratul societăţii-mamă trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului de Finanţe copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, iar Ministerul de Finanţe transmite electronic la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului copii în formă electronică dupa situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul /raportul consolidat al consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor/raportul auditorilor financiari, precum şi indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicităţii legale.

Firmele care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei trebuie sa publice în Monitorul Oficial al României un anunţ prin care sa confirme depunerea actelor. Pentru societăţile comerciale a căror cifră anuală de afaceri este sub 10 milioane lei, anunţul va fi publicat pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.