Guvernul ar putea impune firmelor impozit pe clădire calculat la valoarea pieţei, nu de inventar

Conform ultimei forme de proiect al noului Cod Fiscal, obtinuta de MEDIAFAX, Guvernul ar putea lua in calcul valoarea de piata a cladirii, pentru majorarea veniturilor astfel atrase din aceasta sursa. In prezent, pentru persoanele juridice, impozitul pe cladiri este calculat prin raportare la valoarea de inventar a imobilului respectiv, reprezentand valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului.

Stirea Mediafax arata ca, in conformitate cu acest proiect, valoarea impozabila de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care este datorat impozitul ar putea fi, dupa caz, ultima valoare impozabila inregistrata in evidenţele organului fiscal, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior sau valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care este transferat dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobândite in cursul anului fiscal anterior. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea firmelor, impozitul pe cladiri va reprezenta 0,1% din valoarea impozabila a cladirii, iar pentru cladirile nerezidentiale impozitul va fi cuprins intre 0,25% - 1,50% din valoarea impozabila a cladirii, calculata insa dupa noul criteriu.

Daca valoarea impozabila a cladirilor nu a fost actualizata in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit va fi cuprinsa intre 5% - 10% din valoarea impozabila.