Modificarea valorii de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe de la 1 iulie

Conform modificarilor legislative realizate la finele lunii mai privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, incepand cu data de 1 iulie a.c. valoarea minimă de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

Mijlocul fix amortizabil pentru care cheltuielile aferente se pot recupera din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii este orice imobilizare corporală care este deţinuta şi utilizata în producţia, livrarea de bunuri, prestarea de servicii, pentru închiriere sau în scopuri administrative, cu conditia de a avea o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului si o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Valoarea ramasă neamortizată a mijlocelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente in patrimonial operatorilor economici la data intrării in vigoare a ultimelor modificari (30 mai), se va recupera pe durata normală de funcţionare ramasă.