Modificari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificările au ca scop alinierea Normelor la ultimele modificări aduse Codului Fiscal, referindu-se la impozite, TVA si accize.

Pentru modificarile care va afecteaza in mod direct, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro. In continuare prezentam doar cateva dintre modificarile principale.

Au fost introduse completări sau clarificări privind:

-        cheltuielile reprezentând pierderi din creanțe înregistrate ca urmare a aducerii creanțelor preluate prin cesionare de la valoarea nominală la costul de achiziție,

-       modalitatea de calcul a cifrei de afaceri pentru anumite tipuri de contribuabili relevantă pentru calculul creditului fiscal aferent sponsorizărilor;

Noutati:

-       s-a introdus o noua prevedere care explică situațiile în care baza de impozitare se reduce ca urmare a desființării unui contract- persoana impozabilă își poate reduce baza de impozitare a TVA numai pentru serviciile care nu au fost încă prestate, iar restituirea bunurilor catre vânzător, din cauza desfiinţării contractului, nu este considerată o livrare din punct de vedere TVA.

-       a fost introdusă o prevedere privind achizițiile de bunuri si servicii de la persoane impozabile nestabilite în scopuri de TVA în România și fără obligația de a se înregistra, asa incat dreptul de deducere a TVA se poate exercita în baza facturii și a deciziei de plată a TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate ocazional

-       s-a introdus o prevedere prin care facturile emise între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2013 (inclusiv) si care nu au fost achitate până la data solicitării rambursării de TVA, pot fi introduse într-o cerere separată de rambursare depusă până la data de 30 septembrie 2014 fara sa mai fie necesară dovada achitării facturii sau in funcție de limitele stabilite prin declarațiile de reciprocitate semnate cu alte țări din afara UE.

-       timpul de așteptare în vederea unor posibile verificări din partea autorităților vamale teritoriale pentru produsele accizabile a fost redus de la 48 de ore la maximum 24 de ore, la locul de recepție.

Pentru orice alte alinieri ale Normelor metodologice sau alte modificari, va rugam sa ne contactati.