Modificari privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator

In Monitorul Oficial din 10 Septembrie 2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Ministerului pentru societatea informațională și Ministerului Finanțelor privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator. Principale modificări vizeaza eligibilitatea la scutirea de impozit indiferent de momentul angajării beneficiarului scutirii (și fara a fi necesară contribuția acesteia la plafonul de 10.000$), precum si actualizarea specializărilor ce conferă eligibilitatea pentru scutire, prin extinderea acestora de la 6 la 14 specializări admise; actualizarea codurilor CAEN care reflectă activități de creare de programe pentru calculator; modificarea condiției de eligibilitate privind diploma de absolvire, fiind acceptate diplome la finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau diplome la finalizarea ciclului I de studii universitare de licență.