Noi reguli privind penalitatile de intarziere – de la 1 iulie

Incepand din iulie contribuabilii vor achita  o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere, ceea ce insemna 7,3% pe an. In prezent, nivelul penalitatii de intarziere este in functie de perioada de intarziere, si anume: daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse, daca stingerea se realizeaza intre zilele 31-90 de la scadenta, nivelul penalitatii este de 5% din obligatiile fiscale principale, daca se realizeaza dupa a 91-a zi de la scadenta,  penalitatea de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase neachitate. Nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv