Declaratii cu termen 25 iulie 2013

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii iunie/trimestrului II 2013
- Decontul de TVA, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013 . Decontul trebuie depus şi de catre contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA până la 10 iunie 2013;
- Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare- trebuie depusa de către persoanele impozabile care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna iunie sau trimestrul II 2013.
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor cu termen trimestrial- trebuie completata de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate în România sau în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2013
- Decontul special de TVA, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care au efectuat in luna precedenta achiziţii intracomunitare, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA
- Declaraţia privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2013, formular 390 VIES.
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru operaţiunile desfăşurate în luna iunie de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestrială.
- Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - trebuie depusa de către notarii publici care au obligaţia încasării şi virării impozitului respectiv din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul I al anului 2013.