Obligatii – documente si plati

Termen 25 februarie:

- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare- trebuie depusa de persoanele impozabile pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării sistemului

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa  persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie

- Decontul de TVA, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie

- Decontul special de TVA- trebuie depus de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat în luna precedentă achiziţii intracomunitare/ achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi/achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA. Contactati-ne la office@rmaudit.ro pentru detalii privind compania dvs.

- Declaraţia privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru operaţiunile desfăşurate în ianuarie

- Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii - trebuie depusa de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.

- Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile - trebuie depusa de  persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional- pentru operaţiunile desfăşurate în ianuarie de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Declaratii specifice:

- Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România- Contactati-ne la office@rmaudit.ro pentru detalii privind compania dvs.

- Declaraţia privind impozitul pe profit- trebuie depusa de organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice, cartofului, pomicultură şi viticultură.

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie

 

Termen  28 februarie:

- Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.

- Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit - trebuie depusa de plătitorii de venituri care au obligaţia reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului

- Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe.

- Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre UE, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate