Certificarea declaratiilor fiscale

Datorita încetării suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, intra in vigoare prevederile din Codul de Procedură Fiscală prin care declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. Intrucat Codul Fiscal  nu prevede ca declaraţia fiscala anuala va fi respinsa si nici ca vor fi sanctiuni daca nu a fost certificată de către un consultant fiscal. Declaraţiile fiscale vor fi inregistrate fie ca sunt, fie ca nu sunt certificate; organul fiscal poate informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale.

In acelasi timp, printr-un proiect de Ordonanţă de urgenţă se propune ca certificarea declaraţiilor fiscale sa devina opţională.