Sistemul european de raportare simplificata ar putea fi introdus in 2015 in Romania

Printr-un proiect de ordin, lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finante, firmele care se vor incadra in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu normele europene, ar putea de la 1 ianuarie 2015 sa aplice sistemul european de raportare financiara simplificat, care ar urma sa inlocuiasca sistemul simplificat de contabilitate introdus optional in Romania incepand cu anul 2011.

Dispozitiile propuse de Finante stabilesc, in conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, ca microintreprinderi sunt societatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: au active totale de sub 350.000 euro,  cifra de afaceri neta sub 700.000 euro, iar  numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar nu trece de 10.

Conform proiectului de ordin, noul sistem cuprinde un bilant prescurtat si un cont prescurtat de profit si pierdere, ambele componente ale situatiilor financiare anuale cuprinzand informatiile minime care trebuie prezentate conform directivei. De asemenea, numar de informatii ce trebuie prezentate obligatoriu este redus, in notele explicative, acestea referindu-se la   valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata si angajamentele privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate.

Documentele vor trebui sa contina si  informatii privind avansurile si creditele acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, precum si   informatii privind achizitiile propriilor actiuni.