Termene- declaratii* si platile aferente

20 ianuarie:
- decontul special de TVA pe trimestrul IV 2013; trebuie depus de persoanele impozabile care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.
27 ianuarie:
- declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat
- declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
- decontul de TVA
- decontul special de TVA
- declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA
- declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
- declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare aferente lunii decembrie 2013;
- declarația informativa privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente lunii decembrie 2013
- - declarația privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu
- pro-rata provizorie pentru anul fiscal 2014;
- declarația privind cifra de afaceri pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscală trimestrul și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 2013. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au depășit 100 000 euro cifra de afaceri vor depune și declarația pentru trecerea la TVA lunar; daca cifra de afaceri în 2013 a fost sub 100 000 euro, persoana impozabilă va depune declarația pentru a deveni plătitor de TVA trimestrial
- declarația privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe castingul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru trimestrul IV 2013
- declarația privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor,
- notificarea privind aplicarea/ieșirea din sistemul de TVA la încasare
31 ianuarie:
- declarația pentru modificarea vectorului fiscal de către societățile care schimbă regimul de impozitare de la impozit pe profit la microîntreprinderi și invers.
- notificarea privind modificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit (sistemul plăților anticipate sau sistemul real)
- declarația privind venitul estimat din activități independente precum activitățile comerciale, profesiile libere; eniturile din cedarea folosinței bunurilor sau veniturile din activități agricole pentru care venitul net se determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
- declarația privind baza impozabilă a terenurilor, clădirilor și a mijloacelor de transport, inclusiv pentru utilizatorii din cadrul contractelor de leasing financiar aferente autoturismelor sau clădirilor.

*Pentru cazuri si domenii specifice sunt si alte declaratii si plati care trebuie efectuate in
aceasta luna. Va rugam contactati-ne pentru a va asigura ca platiti doar ceea ce trebuie:
office@rmaudit.ro