Sistemul de TVA la încasare a devenit optional

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare devine opțional. Persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în 2013 nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei pot aplica în continuare sistemul, fără a trebui sa depuna vreun document in acest sens; de asemenea, pot solicita oricând în cursul anului să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări. Radierea se face începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare.
Persoanele impozabile care in 2013 au depășit plafonul de 2.250.000 lei, au obligația să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare.
Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în 2014 și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sunt obligate să aplice sistemul cel puțin până la sfarsitul anului 2014, cu excepția cazului în care depășesc plafonul de 2.250.000.lei. In general, persoana impozabilă care optează pentru sistemul de TVA la încasare trebuie să aplice sistemul cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat, cu excepția cazului în care depășește plafonul de 2.250.000 lei, caz în care va aplica sistemul doar până la sfârșitul perioadei fiscale următoare.
Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună până la data de 25 ianuarie o notificare privind cifra de afaceri din anul calendaristic precedent (care trebuie sa nu depășeasca 2.250.000 lei).
Ce se intampla cu facturile emise inainte de 31.12.2013 in sistemul TVA la incasare? Ce se intampla cu termenul de 90 de zile? Cine este acum eligibil pentru acest sistem? Stii daca te avantajeaza sau nu? Contacteaza-ne pentru a avea toate informatiile care te privesc, precum si alte noutati care au intrat in vigoare de la 01.01.2014: office@rmaudit.ro.