TVA

  • Atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing și refacturează locatarului, costul asigurării nu se include in baza de impozitare a TVA.
  • Modificari privind ajustarea bazei de impozitare și a TVA: în cazul desființării contractelor pentru livrări de bunuri / prestări de servicii, precum și in cazurile în care persoanele impozabile sunt obligate la ajustarea TVA . Sunt exceptate de la ajustarea TVA deductibilă bunurile de capital a caror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptul ui de deducere pentru taxa aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de autoturisme, daca vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.
  • De asemenea, persoanele impozabile nestabilite în România, care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, care au dreptul de a solicita rambursarea TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuat e în România, nu mai au obligația de a prezenta dovada achitării TVA.

Accize

  •  Este considerată contravenţie vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul cu amănuntul declarat.
  • A fost stabilită o regulă de excepţie privind cursul valutar utilizat pentru conversia în RON a accizelor exprimate în EUR / unitate de măsură: astfel, în cazul în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent este mai mic decât cel stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, atunci accizele se vor actualiza cu rata inflatiei din anul precedent.
  • Nivelul accizelor va fi majorat de la 1 ianuarie 2014 pentru carburanti.

Pentru detalii si cazuri particulare, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro