Modificarile ale Codului Fiscal – continuare

Cele mai importante modificarile ale Codului Fiscal privind impozitul pe venit:

1. Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor

Firmele care realizeaza activităţi în domeniul consultanţei şi managementului, dar au si alte venituri decât cele din consultanţă şi management în proporţie de peste 80% din veniturile totale, aplică sistemul microîntreprinderilor de impozit de 3% pe venit. Dacă într-un an fiscal ponderea veniturilor din consultanţă şi management în veniturile totale trece de 20%, atunci microîntreprinderea devine plătitoare de impozit pe profit.

2. Impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în Romania

La stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România, persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau din Spaţiul Economic European au aceleaşi deduceri ca şi persoanele fizice rezidente; prevederile nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

Reglementarile introduc clarificări privind cheltuielile deductibile pentru persoanele care realizeaza venituri din activităţi independente: pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii reţinut la sursă, se consideră deductibile contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la schemele de pensii facultative, realizate către entităţi autorizate din UE sau Spaţiul Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 EUR pentru fiecare participant, într-un an fiscal.

De asemenea au fost modificate normele de venit stabilite pe unitatea de suprafaţă/cap de animal / familie de albine.

3. Impozitarea veniturilor obţinute din România de nerezidenţi

Scutirea de impozit a dividendelor, dobânzilor şi redevenţelor în conformitate cu prevederile Directivelor implementate în legislaţia Romaniei se aplică în relaţie cu statele membre UE (până în prezent, prevederile Directivelor se aplicau atât pentru statele UE, cât şi pentru statele Asociatiei Europene de Liber Schimb).

Condiţia privind perioada de deţinere minimă a 10% din capitalul social al persoanei juridice române este redusă de la 2 ani la 1 an.

Pentru detalii si cazuri particulare va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro.