Modificarea Codului Fiscal- continuare

Impozitul pe construcţii

Datorează impozit pe construcţii: persoanele juridice române sau cu sediul social in Romania (cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de ercetare - dezvoltare şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial), persoanele juridice străine care au un sediu permanent în România

In cazul operaţiunilor de leasing financiar, impozitul este platit de utilizatorul construcţiei, iar în cazul operaţiunilor de leasing operaţional - de catre locator.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea contabilă a construcţiilor din înregistrările contabile de la data de 31 decembrie a anului anterior, cu unele excepţii. Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este deductibilă la calculul profitului impozabil Impozitul pe construcţii se calculează şi se declară până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează şi se plăteşte în două rate egale, până la respectiv 25 septembrie, inclusiv.

Penrtru detalii privind construcţiile pentru care se datorează impozit, contribuabilii care isi încetează activitatea, cei nou-înfiinţaţi etc, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro