Valoarea indicelui preţurilor de consum pentru actualizarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit, pentru anul fiscal 2014, este 102,4%.

De la 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât societăţile comerciale bancare, organizaţiile non-profit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, asocierile cu sau fără personalitate juridică, pot sa optezeta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate trimestrial.

Plata impozitului anual este 25 martie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii care aplică sistemul de plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate trimestriale, calculeaza platile anticipate trimestriale ca un sfert din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului pe anul pentru care se efectuează platile anticipate; plata trebuie realizata, pana la 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.