Modificari legislative privind certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA

Principalele modificari privind Normele referitoare la procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri:

- S-au introdus noi prevederi privind obţinerea certificatului de amânare de la plata TVA în vamă- condiţiile şi documentele necesare, condiţiile de revocare a documentului etc, pentru operatorii economici autorizaţi şi pentru persoanele care au obţinut autorizaţia pentru procedura de vămuire la domiciliu înregistrate în scopuri de TVA; de exemplu, pentru acestia este suficientă prezentarea copiei documentului care atestă calitatea lor, precum şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

- Nu mai este necesară depunerea cazierului judiciar pentru reprezentantul legal in cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care în ultimele 12 luni au realizat importuri pe teritoriul unor state terţe de minim 100 mil RON

Prevederile au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la 25 noiembrie 2013.

Pentru detalii si cazuri particulare, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro