Modificari privind ajutoarele de minimis pentru IMM-uri

Statul acorda IMM-urilor ajutoare de minimis sub forma de suma nerambursabila de 100% din valoarea cheltuielilor aprobate spre finantare, de pana la 200.000 euro (echivalent in lei), pentru majoritatea domeniilor de activitate.

Hotararea nr. 453/2013 modifica si compleaza HG nr. 274/2013, care contine conditiile privind acordarea ajutoarelor respective; principalele modificari vizeaza extinderea tipurilor de cheltuieli eligibile si eliminarea obligativitatii demonstrarii eficientei economice a intreprinderii solicitante de ajutor de minimis.

Astfel, potrivit noului act normativ intrat in vigoare, cheltuielile privind realizarea si achizitia de constructii avand ca destinatie prestarea altor servicii au fost incluse in categoria cheltuielilor eligibile, alaturi decele legate de realizarea sau achizitia de constructii noi cu scop industrial, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Raman eligile cheltuieliele efectuate pentru achizitia de echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii, precum si pentru echipamente IT.

De asemenea, noile reguli elimina obligativitatea demonstrarii eficientei economice a intreprinderii solicitante (in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei)si a fost extinsa seria de documente cu care IMM-urile pot obtine acordul de finantare, in sensul ca daca anterior firmele trebuiau sa faca dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului (pentru realizarea de constructii) si asupra constructiilor care reprezinta locatia investitiei (pentru achizitia de echipamente), in prezent poate fi suficient un alt document incheiat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta.