Monthly Archives: decembrie 2013

Modificari legislative privind certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA

Principalele modificari privind Normele referitoare la procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri: - S-au introdus noi prevederi privind obţinerea certificatului de amânare de la plata TVA în vamă- condiţiile şi documentele necesare, condiţiile de revocare a documentului etc, pentru operatorii economici autorizaţi şi pentru persoanele care au obţinut autorizaţia pentru procedura de vămuire la domiciliu înregistrate în scopuri de TVA; de exemplu, pentru acestia este suficientă prezentarea copiei documentului care atestă calitatea lor, precum...
Read more