Monthly Archives: mai 2015

Din 7 mai- bacsisul este reglementat

Ordonanta de Urgenta 8/2015 defineste bacsisul si anume orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici, precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar. Bacsisul va trebui marcat pe un bon fiscal distinct, operatorii economici stabilind prin regulament de ordine interioara daca veniturile respective raman la dispozitia lor sau se distribuie salariatilor. Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la "alte venituri", iar sumele distribuite...
Read more