Monthly Archives: mai 2013

S-a modificat valoarea tichetelor de masa si de cresa

Prin Ordinulnr. 882 din 14 mai 2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013,incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei.  De asemenea, prin Ordinul nr. 883 din 14 mai 2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2013,  pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa...
Read more

Firmele cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei trebuie sa publice în MO un anunţ privind depunerea situaţiilor financiare anuale

Consiliul de administraţie sau directoratul sunt obligate să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului de Finanţe, în format hârtie şi în format electronic sau doar în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Consiliul de administraţie sau directoratul societăţii-mamă trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului de Finanţe copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, iar Ministerul de Finanţe transmite electronic la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului copii în formă electronică dupa situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare...
Read more