Monthly Archives: ianuarie 2014

Platile in numerar intre firme si catre persoane fizice vor fi limitate

Potrivit unui proiect de Ordonanta de Guvern, încasările şi plăţile efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi fară personalitate juridică se vor putea realiza numai prin instrumente de plată fără numerar. Exceptii fac încasările, respectiv platile, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană, încasările (respectiv platile aferente) efectuate de către sau catre magazinele de tipul Cash&Carry;în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană,...
Read more

Cursul de schimb si termenul pentru modificarea perioadei fiscale

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care in 2013 au depășit 100 000 euro cifra de afaceri vor depune pana la 27 ianuarie declarația pentru trecerea la TVA lunar; daca cifra de afaceri în 2013 a fost sub 100.000 euro, persoana impozabilă va depune declarația pentru a deveni plătitor de TVA trimestrial. Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în 2013 au avut ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au realizat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de peste 100.000 euro vor utiliza ca perioadă fiscală...
Read more

Termene- declaratii* si platile aferente

20 ianuarie: - decontul special de TVA pe trimestrul IV 2013; trebuie depus de persoanele impozabile care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. 27 ianuarie: - declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat - declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - decontul de TVA - decontul special de TVA - declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA - declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat - declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare aferente lunii decembrie...
Read more

Sistemul de TVA la încasare a devenit optional

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare devine opțional. Persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în 2013 nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei pot aplica în continuare sistemul, fără a trebui sa depuna vreun document in acest sens; de asemenea, pot solicita oricând în cursul anului să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări. Radierea se face începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare. Persoanele impozabile care in 2013 au depășit plafonul de 2.250.000 lei, au...
Read more