Monthly Archives: martie 2014

Declaratii si plati cu termen 25 martie

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie Declaraţie privind impozitul pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii februarie Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile aferente lunii februarie Decontul de TVA,...
Read more

Modificari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificările au ca scop alinierea Normelor la ultimele modificări aduse Codului Fiscal, referindu-se la impozite, TVA si accize. Pentru modificarile care va afecteaza in mod direct, va rugam sa ne contactati la office@rmaudit.ro. In continuare prezentam doar cateva dintre modificarile principale. Au fost introduse completări sau clarificări privind: -        cheltuielile reprezentând pierderi din creanțe înregistrate ca urmare a aducerii creanțelor preluate prin cesionare de la valoarea nominală la costul de achiziție, -       modalitatea de calcul a cifrei de afaceri pentru anumite tipuri de contribuabili relevantă pentru calculul creditului fiscal aferent sponsorizărilor; Noutati: -       s-a introdus...
Read more

Modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA carese aplică in situatiile precizate mai jos. A. Inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA se aplica: - persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA - persoanelor impozabile dacă au disparut situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri TVA Înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a unei persoane impozabile este valabilă începând cu data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi...
Read more