Category

Proiecte europene

Consultanta in implementarea Proiectelor Europene

Consultanta in implementarea Proiectelor Europene Consultanta in implementarea proiectelor europene presupune realizarea acelor activitati in legatura cu managementul proiectului in vederea atingerii obiectivelor generale si specifice asumate prin contract in vederea implementarii cu succes a acestora si presupune: Asistarea echipei de proiect desemnate de catre societate prin participarea impreuna cu expertii la implementarea tuturor activitatilor din proiect; Planificarea proiectului (pe baza […]

Auditarea Proiectelor Europene

Auditorul independent trebuie sa se asigure asupra corectitudinii cheltuielilor eligibile reflectate in contabilitatea proiectului, precum si asupra semnarii, stampilarii si datarii documentelor financiar contabile suport de catre expertul contabil in vederea depunerii cererii de rambursare. Auditarea proiectelor europene este o cerinta aproape permanent prezenta in contractele de finantare, odata cu depunerea cererilor de rambursare, beneficiarii […]

Expertiza Contabila a Proiectelor Europene

Expertiza Contabila a Proiectelor Europene are un rol extrem de important atat in acordarea, cat si in recuperarea prefinantarii proiectelor. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si rambursarea finala, iar un expert contabil finalizeaza munca ce revine contabilului si a responsabilului financiar prin revizuirea inregistrarilor contabile ale proiectului. In cadrul Proiectelor […]

Contabilitatea Proiectelor Europene – contabilitatea partenerilor in proiect

Contabilitatea proiectelor europene presupune intelegerea modului de alocare a sumelor si a cadrului legal care sta la baza incadrarii unei cheltuieli ca fiind cheltuiala eligibila in proiect, asigurandu-se regulile generale de eligibilitate. Contabilitatea proiectelor realizate cu fonduri europene are un rol extrem de important atat in acordarea, cat si in recuperarea prefinantarii proiectelor. Un contabil […]
1 2