Monthly Archives: februarie 2014

Valoarea indicelui preţurilor de consum pentru actualizarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit, pentru anul fiscal 2014, este 102,4%. De la 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât societăţile comerciale bancare, organizaţiile non-profit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, asocierile cu sau fără personalitate juridică, pot sa optezeta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate trimestrial. Plata impozitului anual este 25 martie inclusiv a anului următor. Contribuabilii care aplică sistemul de plata a impozitului pe profit anual, cu plati...
Read more

Certificarea declaratiilor fiscale

Datorita încetării suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, intra in vigoare prevederile din Codul de Procedură Fiscală prin care declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. Intrucat Codul Fiscal  nu prevede ca declaraţia fiscala anuala va fi respinsa si nici ca vor fi sanctiuni daca nu a fost certificată de către un consultant fiscal. Declaraţiile fiscale vor fi inregistrate fie ca sunt, fie ca nu sunt certificate; organul fiscal poate informa contribuabilii asupra neîndeplinirii...
Read more

Obligatii – documente si plati

Termen 25 februarie: - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare- trebuie depusa de persoanele impozabile pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării sistemului - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa  persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Decontul de TVA, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Decontul special de TVA-...
Read more

Obligatii – documente si plati

Termen 25 februarie: - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - trebuie depusa de persoanele impozabile pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării sistemului - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa  persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Decontul de TVA, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie - Decontul special de...
Read more