Monthly Archives: iulie 2013

Modificari ale legii privind asigurările de şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă

Printr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial din 24 iulie s-au modificat Legea nr. 76/2002 privind asigurările de şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă şi Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Intre modificari se afla reformularea unor categorii de persoane care se pot asigura facultativ in sistemul de somaj, precum asociatii unici, asociatii, PFA-urile, romanii care lucreaza in strainatate etc., asa incat orice persoana neasigurata care realizeaza un venit se poate asigura facultativ in sistemul de somaj. Pentru fiecare absolvent angajat, angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata absolventi...
Read more

S-a aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013

Potrivit actului normativ, au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2013 operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, precum si operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă...
Read more

Recuperarea TVA

Potrivit Ghidului pe 2013 privind recuperarea TVA achitata in alt stat din UE, solicitantul trebuie sa transmita formularul 318 completat catre statul membru unde a fost platita TVA, prin intermediul portalului electronic al ANAF.   Formularul respectiv trebuie trimis pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare....
Read more

Declaratii cu termen 25 iulie 2013

  • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013
  • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii iunie/trimestrului II 2013
  • Decontul de TVA, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013 . Decontul trebuie depus şi de catre contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA până la 10 iunie 2013;
  • Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării...
Read more